Οικονομικές ενισχύσεις 2023-2024

Για το πανεπιστημιακό έτος 2023-24, το Ίδρυμα θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε έναν/μια φοιτητή/τρια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ του Βελγίου. Θα προσφέρει επίσης οικονομική ενίσχυση σε δύο συνολικά υποψήφιους που θα αριστεύσουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2023 για την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και σε ένα/μια υποψήφιο/α που θα αριστεύσει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Η επιλογή θα γίνει με ακαδημαϊκά και εισοδηματικά κριτήρια και θα υπάρξει προτίμηση, μεταξύ ίσων, για νέες και νέους που προέρχονται από το νομό Ιωαννίνων.

27 Μαρ. 23 • Γενικά

Οικονομικές ενισχύσεις 2023-2024

Για το πανεπιστημιακό έτος 2023-24, το Ίδρυμα θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε έναν/μια φοιτητή/τρια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ του Βελγίου. Θα προσφέρει επίσης οικονομική ενίσχυση σε δύο συνολικά υποψήφιους που θα αριστεύσουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2023 για την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και σε ένα/μια υποψήφιο/α που θα αριστεύσει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Η επιλογή θα γίνει με ακαδημαϊκά και εισοδηματικά κριτήρια και θα υπάρξει προτίμηση, μεταξύ ίσων, για νέες και νέους που προέρχονται από το νομό Ιωαννίνων.